Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  1010805 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3013 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2481 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2275 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6699 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7433 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6231 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14525 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 294 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2934 
GMINA Sołectwa 7436 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 169998 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 128009 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2262 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11207 
PRAWO LOKALNE Statut 4732 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4515 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1525 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24326 
PRAWO LOKALNE Podatki 5715 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14475 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 661 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3370 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4754 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5521 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6463 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3174 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2952 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3215 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3006 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 128710 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 8051 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 4766 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4134 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2334 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2128 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2310 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2658 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2320 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22297 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12428 
  Ilość odwiedzin: 1010805