Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 4162

Zarządzenie nr 48/2005

Wójta Gminy Jawornik Polski

z dnia 25 października 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim i procedury jego aktualizacji

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadzam obowiązek stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy
w Jaworniku Polskim, zawierającego zestaw kart i wzory wniosków dotyczących usług świadczonych dla klientów Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

 

§ 2.

 

Karty Usług wraz z wzorami wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. W wersji drukowanej karty można otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz
w poszczególnych Referatach i na stanowiskach samodzielnych.

 

§ 3.

 

Katalog powinien być opracowany i aktualizowany zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze Opracowania i Aktualizacji Katalogu Usług, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2005-11-08

  Ilość odwiedzin: 1023322