Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2363

Zarządzenie nr 47/2005

Wójta Gminy Jawornik Polski

z dnia 25.10.2005r.

 

 

w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy Jawornik Polski

 

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142  poz.1591 z póź. zm.) w zw. z art. 15 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 r. nr 142 poz.1593 z późn. zm.)

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustanawiam Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy Jawornik Polski w postaci załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2005-11-14

  Ilość odwiedzin: 1023367