Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 4423

Zasady Udostępniania informacji publicznych

          Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim i nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej mogą być udostępniane na pisemny wniosek (art. 10 ust. 1 w/w ustawy).


        Jednocześnie informujemy, że:
1. Wniosek należy złożyć w sekretariacie urzedu.
2. Od Wnioskodawcy może zostać pobrana opłata związana ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez Komendę (art. 15 ust. 1 w/w ustawy).
3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 w/w ustawy).


 Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2011-04-28

  Ilość odwiedzin: 106032