Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 5977

 

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2003

 

 

Wójta Gminy Jawornik Polski

z dnia 1 czerwca 2003r.

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Jawornik Polski

 

 

 

 

         Na postawie art.104? ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. Z 1998r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.) art. 104? ustawy z dnia 26 czerwca Kodeksu pracy

 

zarządza się co następuje:

 

 § 1

 

Ustala się Regulamin pracy Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego oraz Kierownikowi Referatu Finansowego i Gospodarczego.

 

§ 3

 

Traci moc Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim obowiązujący do dnia 31 maja 2003r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

 

 

 

 

 


 Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2015-09-17

  Ilość odwiedzin: 108527