Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

            Do akcji “Przejrzysta Polska” na początku 2005 r. włączyło się 775 samorządów, ponad 30 proc. wszystkich, w tym prawie wszystkie duże miasta. Polegała ona na zrealizowaniu w ciągu roku minimum 6 zadań obowiązkowych oraz dodatkowych. Przykładowe zadania to opracowanie kodeksu etycznego urzędnika i radnego, stworzenie mapy inicjatyw lokalnych, opracowanie materiału dla mieszkańców o strategii i budżecie gminy, przygotowanie przewodników po usługach świadczonych dla mieszkańców.

 

            4 marca 2006 r. laureatom akcji „Przejrzysta Polska” wręczone zostały certyfikaty ukończenia akcji. Do siedziby "Gazety Wyborczej" w Warszawie zaproszeni zostali samorządowcy z 403 nagrodzonych samorządów. Przyjechało około tysiąc osób. Uroczystość wręczenia certyfikatów poprzedziła debata na tematy samorządowe z udziałem wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwika Dorna i posła Jana Rokity.

 

Gmina nasza przystąpiła pod koniec roku 2004 do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji, Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Zadaniem akcji społecznej „Przejrzysta Polska” jest promowanie uczciwości
i skuteczności w samorządzie gminnym, co powinno przyczyniać się do poprawy życia publicznego mieszkańców oraz do pobudzenia aktywności obywatelskiej. Samorząd terytorialny przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami będą udoskonalać praktykę sprawowania władzy, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Aby Gmina mogła otrzymać certyfikat musiała wdrożyć w życie sześć zasad obligatoryjnych:

·        Zasada przejrzystości

·        Zasada Braku tolerancji dla korupcji

·        Zasada partycypacji społecznej

·        Zasada przewidywalności

·        Zasada fachowości

·        Zasada rozliczalności

 

            Nasza Gmina jest jedyną Gmina w Powiecie Przeworskim, jak również jedną
z nielicznych w Województwie Podkarpackim, która otrzymała certyfikat akcji „Przejrzysta Polska”.

  Ilość odwiedzin: 108497