Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2017-03-07
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ...
Opis  

Jawornik Polski, dn. 2017.03.07

RRG.6730.44.P.2016.2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r ? Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 20016r, poz. 778 z późn. zm.)


zawiadamiam


że w dniu 07 marca 2017r została wydana decyzja Nr 44.P.2016.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV , budowa stacji transformatorowej, przyłącza gazowego, sieci kanalizacyjnej ? kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych na terenie obejmujący działki nr ew. ? 2651, 2653, 2679, 2680, 2681, 2682, 2810/1, 2810/8, 2810/9, 2816, 2817, 2818, 2826, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843/1, 2844, 2845, 2857, 2858, 2859, 2860, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901, 2902 obręb 0006 Manasterz , Gmina Jawornik Polski w zakresie: wykonania biofiltra z fundamentem , zbiornika na wodę o pojemności 10,0m3 jako zastępcze źródło dla studni wierconej oraz wykonania urządzeń budowlanych"


Decyzje wydano na wniosek Gminy Jawornik Polski, 37- 232 Jawornik Polski 30.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu tj. 730 do 1530 w dniach od 08 marca 2017r do 22 marca 2017r.Otrzymują;

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski

2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Manasterz.

3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze

4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Siedleczka

5. BIP Gminy Jawornik Polski

6. BIP Miasta i Gminy Kańczuga

7. A/a


WÓJT GMINY

JAWORNIK POLSKI

Mgr Stanisław PetyniaSporządził:

R. Litwin


Data publikacji 2017-03-07
 
  Ilość odwiedzin: 106089