Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2017-05-23
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Remont dwóch dróg gminnych
Opis
RRG 271.3.2017                                                                      
Jawornik Polski, 25.05.2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 


Remont dwóch dróg gminnych:

1. Remont drogi w Jaworniku Polskim za kościołem nr działki ewidencyjnej 278 w m. Jawornik Polski.

2. Remont drogi Hadle Szklarskie ? od wojewódzkiej działki nr ewidencyjny 1126/3, 1126/4w m. Hadle Kańczuckie oraz działki nr ewidencyjny 3493/2, 2841/2 2842/2, 2842/4 2841/4, 2844/2 3018/2, 2838, 2857 w m. Hadle Szklarskie.

 

  

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. z późniejszymi zamianami)      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Smaroń, tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2017-05-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031225