Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Aneta Stochla
Data publikacji: 2017-09-20
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Dowóz ucznia niepełnosprawnego oraz zapewnienie opieki
Opis

Jawornik Polski, 20.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Jawornik Polski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie:


Dowóz ucznia niepełnosprawnego oraz zapewnienie opieki


 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 7:30 do 15:30 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela: Marta Smaroń: tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2017-09-20
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 105999