Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-07-12
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do przekazania w najem - lokale w budynku Szkoły Podstawowej w Hadlach Szklarskich
Opis  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W NAJEM


Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal związany z działalnością edukacyjno - sportową położony w budynku Szkoły Podstawowej w Hadlach Szklarskich.


wieś: Hadle Szklarskie


Lp

Nr działki

Pow. lokalu w m2

Położenie

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Okres umowy

Cena wywoławcza czynszu najmu zgodnie z z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Jawornik Polski w sprawie stawek bazowych czynszu za najem lokali użytkowych na terenie Gminy Jawornik Polski

Położenie w MPO

1.

4 sale lekcyjne o łącznej powierzchni 143,37 m2 oraz udział w częściach wspólnych łazienek oraz ciągów komunikacyjnych, w wymiarze 92,74 m2

w budynku Szkoły Podstawowej w Hadlach Szklarskich znajdujący się na działce nr 1859/3.

236,11

Lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Hadlach Szklarskich znajdujący się na działce nr 1859/3 położonej w Hadlach Szklarskich

KW 35258

Lokal związany z działalnością edukacyjno - sportową

do 3 lat

5,00 zł/m2/m-c netto

Działka położona w obszarze terenowym nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jawornik Polski, dnia 09 lipca 2018 r.


Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w wyżej wymienionej miejscowości.

Ustalam termin 28.08.2018 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121).

Data publikacji 2018-07-12
 
  Ilość odwiedzin: 942917