Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2018-07-25
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji "Likwidacja barier w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim"
Opis
Jawornik Polski, 26.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Jawornik Polski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie:
Przedmiotem zamówienia jest: "Likwidacja barier w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim" realizowanego ze środków PEFRON pochodzących z "Programu wyrównanie różnic między regionami III" 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela: Marta Smaroń
: tel. (16) 651 40 14 w. 26

Data publikacji 2018-07-25
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 106041