Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-07-27
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr. 71 - Jawornik Polski
Opis  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA

KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH DO

DZIERŻAWY

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121j.t.) Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

wieś: Jawornik Polski

Lp

Nr działki

Pow. działki

(w ha)

Położenie

Termin zagospodarowania

Czynsz dzierżawny

Położenie w MPO (nieobowiązującym)

1.

71

PR1R/00037338/7

0,8656

(RIIIb - 0,2148 ha

RIVa - 0,4573 ha

RIVb - 0,0680 ha

Lz-PsIV - 0,1255ha)

Jawornik Polski - Grabnik

Jesień 2018

177,0 kg ziarna pszenicy

Działka położona w obszarze terenowym nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jawornik Polski, dnia 18 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst (Dz.U.2018.121 j.t.) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w wyżej wymienionej miejscowości.

Po upływie terminu wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony przetarg na wysokość czynszu dzierżawnego.

Ustalam termin 03.09.2018 r. do złożenia wniosku oprzez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Informuję także, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jawornik Polski Nr 43/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy, jeżeli w terminie określonym w wykazie nieruchomości nie wpłynie więcej niż jedno podanie o dzierżawę, umowa dzierżawy zostanie sporządzona bez konieczności ogranizowania przetargu.

Data publikacji 2018-07-27
 
  Ilość odwiedzin: 953637