Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Litwin
Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-05-15
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowości: Jawornik Polski i Jaworn
Opis  

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Jawornik Polski zawiadamia, że w dniu 25.02.2009r wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek „Geokart-International” Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


 

Przedmiotowe zamierzenie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Jawornik Polski i Jawornik Przedmieście na działkach nr : 193, 195, 322, 328/1, 328/2, 330, 338/1, 339, 341, 343, 353, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 367, 370/1, 410, 411/1, 411/2, 412, 413, 415, 416, 417, 427, 428, 431, 433/1, 433/2, 456, 457/2, 464, 465/1, 466, 467, 469, 471, 472, 473, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 498, 499/1, 536 (podzielona na 536/1, 536/2), 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 701, 773, 775, 777, 778, 791, 792, 793, 796/1, 796/2, 798, 799, 800, 803/1, 803/2, 804, 805/1, 805/2, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 814, 815, 816, 817, 820, 821, 822, 825, 827, 835, 836, 866, 869, 870, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 891, 895, 896, 897, 898, 901, 903, 944, 949, 951, 952, 953, 954, 955, 957, 960, 964, 969, 975, 980, 983, 987, 994, 995, 996, 1019, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1053, 1236, 1237, 1238, 1244, 1245, 1246, 1247, 1249, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 1260, 1262, 1263, 1264, 1268, 1270, 1271, 1284, 1286, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1330, 1357, 1370, 1371, 1381 (podz. na 1381/1, 1381/2 i 1381/3), 1382, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388/1, 1389, 1390, 1392, 1393, 1395/1, 1395/2, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398 (podz. na 1398/1, 1398/2) , 1399, 1400, 1401, 1402, 1422, 1423, 1426, 1427, 1463, 1464, 1469, 1477, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1520, 1521/2, 1526, 1527, 1640, 1641, 1644, 1645, 1669, 1693, 1699, 1700, 1716/1, 1730, 1732, 1738, 1740, 1741, 1742/1, 1742/2, 1743/2, 1743/3, 1743/4, 1744, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763/1, 1763/2, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1783, 1790/1, 1790/2, 1791, 1792, 1793/1, 1810, 1811, 1812, 1822, 1823, 1826, 1834, 1836, 1837, 1843/1, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1855, 1861, 1862, 1869/2, 1870, 1871, 1875, 1884, 1885, 1886, 1893, 1894, 1898, 1906, 1907, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921/1, 1941, 1942, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956/1, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1976/2, 1992, 1993, 2195.

w obrębie Jawornik Polski , położonych w miejscowości Jawornik Polski , gm. Jawornik Polski oraz działkach nr:

352, 355, 430, 431, 432, 436, 439, 441, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461 (podz. na 461/1, 461/2), 462, 463, 464, 465, 467, 482/1, 484, 485, 486, 487/1, 487/2, 548, 556, 560, 561, 581/1, 582, 587/2, 587/4, 589, 590/1, 590/2, 590/3, 591, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 659, 662/2, 662/3, 664, 677/1, 677/2, 677/3, 678, 679, 680, 683, 684, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 708, 709/2, 710, 711, 712, 713, 717, 718, 735, 738, 744/1, 763, 764, 765, 766, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785, 786/1, 786/2, 786/3, 796, 798, 799, 805/1, 805/2, 807, 808, 809, 810/2, 810/3, 812, 813, 814, 815, 817, 819, 830, 833, 844, 867/3, 867/4, 867/5, 869, 870, 871, 872, 873, 874 (podz. na 874/1, 874/2), 875, 876, 877, 878, 879, 880, 884, 891, 896, 897, 898/2, 899/1, 921, 924, 925, 926, 927, 928/1, 928/2, 929, 930, 942, 943, 953, 954, 956, 957, 959/1, 959/2, 960, 961, 974, 975, 976, 978, 979, 980/2, 982, 983, 984, 988, 989, 992, 995, 997, 998, 999, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1040, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048/1, 1051, 1052, 1055/3, 1055/4, 1062, 1063, 1064, 1065, 1077, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1098, 1101, 1114, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121 (podz. na 1121/1, 1121/2), 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141 (podz. na 1141/1, 1141/2), 1142, 1146, 1158, 1161, 1165, 1167, 1169/1, 1169/2, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1192, 1193, 1194, 1198/2, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1207, 1213, 1214, 1234, 1235, 1237/2, 1242, 1243, 1268, 1291

w obrębie Jawornik Przedmieście, położonych w miejscowości Jawornik Przedmieście, gmina Jawornik Polski


 

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w miejscu publicznym w tut. Urzędzie Gminy można zapoznać się z przedmiotowym zamierzeniem i wnosić uzasadnione zastrzeżenia i wnioski.


 

Wójt Gminy

Jawornik Polski

mgr Edward Gwizdała

Data publikacji 2009-05-15
 
  Ilość odwiedzin: 108507