Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-04-15
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski”
Opis  

Jawornik Polski, dnia 15.04.2010r.

OG – 7625/2008/2009O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

i n f o r m u j ę

o podjęciu decyzji o środowiskowych uarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski”


Decyzja została wydana na wniosek GEOKART–INTERNATIONAL – Spółka z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski


Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 1530 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy


Niniejsze obwieszczenie zostajepodane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jawornik Polski www.jawornikpolski.itl.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Jawornik Polski

Data publikacji 2010-04-15
 
  Ilość odwiedzin: 1088156