Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Data publikacji: 2012-04-30
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn. dostawa drewna na wykonanie więźby dachowej na budynku kulturalno usługowym Kina i Banku Spółdzielczego
Opis
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Jawornik Polski 37-232 Jawornik Polski 30 tel. (016) 651-40-14 fax. (016) 651-40-55 NIP: 794-170-33-41 Regon: 650900625 e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV 03.41.00.00-7,
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna na potrzeby Zamawiającego. Drewno będzie zamawiane na dwa tygodnie od pisemnego zapotrzebowania. Zamawiający zaleca konieczność dostarczenia drewna przekraczającego zalecane długości określone w projekcie.
Szczegółowy zakres obmiaru drewna: 
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone - 14,227 m3 (wg zestawienia które jest załącznikiem do specyfikacji)
Deski iglaste obrzynane nasycone 22 mm - 2,702 m3 o długości nie mniejszej niż 4 m 
Łaty iglaste nasycone 38x50 mm - 3,603 m3
Data publikacji 2012-04-30
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031205