Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2012-12-19
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dowóz i odwóz dzieci Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 z terenu Gminy Jawornik Polski.
Opis

RRG 271.15.2012                                                                           Jawornik Polski 19.12.2012 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dowóz  i odwóz dzieci Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 z terenu Gminy Jawornik Polski.

 

I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jawornik Polski

37-232 Jawornik Polski 30

tel. (016) 651-40-14            

fax. (016) 651-40-55

NIP: 794-170-33-41

Regon: 650900625

e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

- 60 00 00 00 - 8

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku poniżej.Data publikacji 2012-12-19
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1022830