Baner głowny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2014-11-03
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowośći Zagórze
Opis
Jawornik Polski, 03.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Jawornik Polski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie:

  

Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego oraz montaż opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii napowietrznej nn 0,4 V w miejscowości Zagórze 

 

 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915 i 1 146) - stan prawny na dzień 13 września 2014 r.     

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONY BĘDZIE
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
W wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zapytania ofertowego udziela:
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26

Data publikacji 2014-11-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 793801