Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2015-07-03
 
Grupa: GMINA
Nr pozycji 0
Nazwa pozycji Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia
Opis

RRG 271.10.2015

Jawornik Polski, 03.07.2015r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

 

 

Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze

Utworzenie żłobka samorządowego - Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia

 

 

 

 

 

 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; 
Gmina Jawornik Polski 
37-232 Jawornik Polski 30 
Tel. (16) 651 40 14 
Fax. (16) 651 40 55 
NIP: 794-170-33-41 
Regon: 650900625 
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA; 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zamianami)       
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA; 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip 
Informacje na temat zamówienia udziela: 
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26

 

Data publikacji 2015-07-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031184