Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2015-11-27
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ubezpieczenie mienia
Opis
Jawornik Polski, 27.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Jawornik Polski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie:

1. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 

 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
37-232 Jawornik Polski
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 791-163-31-26

e-mail:gops@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).       

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONY BĘDZIE
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
W wersji papierowej w GOPS  Jawornik Polski w godz. od 7:30 do 15:30 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zapytania ofertowego udziela:  
Joanna Jaworska tel. (16) 651 40 14 w. 33

Data publikacji 2015-11-27
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1023326