Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2016-11-09
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Ogłoszenie o konsultacjach projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JAWORNIK POLSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017
Opis

 OGŁOSZENIE

z dnia 08 listopada 2016 roku

Działając na podstawie art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2014 r poz. 1118 tekst jednolity) oraz Uchwały Nr 78/XV/2011 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

WÓJT GMINY JAWORNIK POLSKI

OGŁASZA KONSULTACJE

PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JAWORNIK POLSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

I Cel konsultacji.


Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy.


II Przedmiot konsultacji.


Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Jawornik Polski z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.


III Forma konsultacji.


  1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Jawornik Polski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.jawornikpolski.itl.pl i www.jawornikpolski.itl.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jawornik Polski .

  2. Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Jawornik Polski z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok można zgłaszać do dnia 18.11.2016 r w siedzibie urzędu ? Sekretariat

Data publikacji 2016-11-09
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1162293