Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  108604 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Deklaracja dostępności 115 
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 89 
DOSTĘPNOŚĆ PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI 137 
DOSTĘPNOŚĆ AUDYT 134 
DOSTĘPNOŚĆ WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 125 
DOSTĘPNOŚĆ Zarządzenie Nr 17/2021 105 
WŁADZE i BUDŻET Wójt 4249 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 3616 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 3489 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 7756 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 8549 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 7439 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 16716 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 1844 
GMINA Informacja o liczbie ludności 4320 
GMINA Sołectwa 9415 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 206111 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 161502 
GMINA Plany postępowań 470 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 4230 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 14567 
PRAWO LOKALNE Statut 6378 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 5978 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2931 
PRAWO LOKALNE Uchwały 28308 
PRAWO LOKALNE Podatki 7350 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 19433 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 2325 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 4804 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 6306 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 7095 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 8798 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 4733 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 4430 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4649 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4530 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 153475 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 13686 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 10377 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4882 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 3035 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2856 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 3070 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 3473 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 3041 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 24490 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 13893 
RODO Klauzule Informacyjne 150 
  Ilość odwiedzin: 108604