Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  943057 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2802 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2313 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2091 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6508 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7187 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6047 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 13890 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2665 
GMINA Sołectwa 7016 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 159298 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 116058 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 1793 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 10370 
PRAWO LOKALNE Statut 4368 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4196 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1220 
PRAWO LOKALNE Uchwały 23105 
PRAWO LOKALNE Podatki 5363 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13058 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 300 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3035 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4396 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5088 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 5774 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 2826 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2616 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2887 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2659 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 120720 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 6334 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 3046 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4011 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2227 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2023 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2200 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2525 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2204 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 21525 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 11914 
  Ilość odwiedzin: 943057