Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1163915 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3362 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2797 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2637 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6990 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7764 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6564 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 15358 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 846 
GMINA Informacja o liczbie ludności 3414 
GMINA Sołectwa 8081 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 182055 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 138803 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2913 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 12453 
PRAWO LOKALNE Statut 5279 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4985 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1960 
PRAWO LOKALNE Uchwały 25643 
PRAWO LOKALNE Podatki 6238 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 15998 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 1232 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3836 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 5278 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 6059 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 7288 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3686 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 3452 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3705 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3536 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 137694 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 10282 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 6965 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4371 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2517 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2308 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2527 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2883 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2517 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22952 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12961 
  Ilość odwiedzin: 1163915