Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1010188 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3012 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2480 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2274 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6698 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7429 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6231 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14521 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 290 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2931 
GMINA Sołectwa 7433 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 169869 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 127829 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2260 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11195 
PRAWO LOKALNE Statut 4728 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4509 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1522 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24316 
PRAWO LOKALNE Podatki 5710 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14453 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 655 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3365 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4749 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5515 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6454 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3170 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2947 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3211 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3000 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 128603 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 8025 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 4742 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4134 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2334 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2128 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2310 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2658 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2320 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22289 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12424 
  Ilość odwiedzin: 1010188