Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  962775 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2882 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2381 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2156 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6588 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7288 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6111 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14122 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 81 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2770 
GMINA Sołectwa 7210 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 163009 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 119766 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 1971 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 10606 
PRAWO LOKALNE Statut 4496 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4298 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1323 
PRAWO LOKALNE Uchwały 23508 
PRAWO LOKALNE Podatki 5480 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13493 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 426 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3155 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4531 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5237 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6027 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 2948 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2727 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2997 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2762 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 123164 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 6838 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 3550 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4047 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2258 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2057 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2239 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2569 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2240 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 21824 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12074 
  Ilość odwiedzin: 962775