Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  894761 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2582 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2128 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 1943 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6323 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 6882 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 5866 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 13196 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2455 
GMINA Sołectwa 6735 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 151714 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 108379 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 1437 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 9870 
PRAWO LOKALNE Statut 4118 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4001 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1014 
PRAWO LOKALNE Uchwały 22019 
PRAWO LOKALNE Podatki 5079 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 12264 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 56 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 2811 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4127 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 4822 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 5379 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 2590 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2375 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2676 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2422 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 116051 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 5487 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 2178 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 3935 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2160 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1955 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2120 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2447 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2125 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 20972 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 11629 
  Ilość odwiedzin: 894761