Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  910699 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2695 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2210 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2016 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6398 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 6987 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 5932 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 13498 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2529 
GMINA Sołectwa 6824 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 154454 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 111485 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 1562 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 10056 
PRAWO LOKALNE Statut 4201 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4065 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1081 
PRAWO LOKALNE Uchwały 22426 
PRAWO LOKALNE Podatki 5165 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 12562 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 144 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 2891 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4225 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 4925 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 5521 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 2685 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2468 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2756 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2501 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 117842 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 5654 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 2362 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 3957 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2182 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1980 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2142 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2482 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2157 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 21233 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 11749 
  Ilość odwiedzin: 910699