Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 1
Liczba odwiedzin kategorii: 161345


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2007-06-05

 Nazwa pozycji Data
Dowóz i odwóz dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz wychowania przedszkolnego z obwodu Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim 2020-12-15
Zakup oraz dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych Gminy Jawornik Polski. 2020-12-02
Zakup wraz z dostawą zrębek w ilości 100 ton 2020-11-23
Budowa odcinków wodociągu na terenie Gminy Jawornik Polski 2020-09-29
Odbudowa instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w m. Hadle Kańczuckie 2020-09-17
Zakup wraz z dostawą zrębek 2019-10-15
Dowóz i odwóz dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz wychowania przedszkolnego 2019-08-14
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Oczyszczalni ścieków w m. Manasterz w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych 2019-06-21
Zakup i dostawa 12 pojemników do segregowania odpadów na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jaworniku Polskim (PSZOK) 2019-04-23
Zakup wraz z dostawą pelletu w ilości 50 ton 2019-01-09
Zakup wraz z dostawą zrębek w ilości 100 ton 2018-12-21
Zakup przenośnych komputerów z funkcja tabletu wraz z oprogramowaniem oraz tonera do drukarki laserowej HP M501 na potrzeby Projektu. 2018-11-30
Zakup wraz z dostawą zrębek w ilości 100 ton 2018-11-27
Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pn.: 2018-11-07
Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Projektu. 2018-09-27
Zakup aparatu fotograficznego, statywu, drukarki wraz z tonerem na potrzeby Projektu. 2018-09-27
Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej Projektu ? 1 artykuł w mediach 2018-09-26
Materiały promocyjne (plakaty, ulotki, roll-up, itp.) 2018-09-20
Budowa odcinków linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz oraz Jawornik Polski 2018-08-14
"Likwidacja barier w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim" - Platforma schodowa 2018-07-30
"Likwidacja barier w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim" 2018-07-25
Utwardzenie placu spotkań płytami ażurowymi 2018-07-25
Zakup wraz z dostawą sprzetu ratowniczego w postaci siedmu sztuk desek ortopedycznych 2018-04-13
zakup wraz z dostawą sprzetu ratowniczego w postaci sześciu sztuk zestawów ratownika medycznego OSP R1 2018-04-13
Zakup wraz z dostawą sprzętu ratopwniczego w postaci dwóch sztuk defibrylatorów AED 2018-04-13
Zakup wraz z dostawą zrębek w ilości 100 ton 2017-11-08
Zakup wraz z dostawą zrębek w ilości 100 ton 2017-10-26
Zakup wraz z dostawą zrębek w ilości 100 ton 2017-10-11
Dowóz ucznia niepełnosprawnego oraz zapewnienie opieki 2017-09-20
Wymiana drzwi garazowych w budynku Remizy OSP w Manasterzu 2017-09-20
Remont placu z przeznaczeniem do organizacji imprez w m. Zagórze w ramach zadania pn.: Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę placu przeznaczonego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku Świetlicy Wiejskiej 2017-09-07
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Hadle Szklarskie - Etap I 2017-08-29
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego -Widaczów - Obręb 2 - robocizna 2017-05-22
Kompleksowa realizacja zadania pn.: Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 2017-05-24
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jawornik - Przedmieście -etap II - roboty ziemne 2017-05-05
Kompleksowa realizacja zadania pn.: Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy jawornik Polski 2017-05-02
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jawornik Polski w roku 2017 2017-04-26
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 2017-03-23
Zakup oraz dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych Gminy Jawornik Polski. 2016-10-28
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem biomasy do Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim z podziałem na części 2016-10-27
Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu 2015-12-02
Ubezpieczenie mienia 2015-11-27
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami 2015-11-06
Ubezpieczenie sprzętu wraz z akcesoriami 2015-10-21
Zakup wyświetlacza kolorowego zewnętrznego z własna pamięcią oraz opracowaniem 3 wizualizacji multimedialnych 2015-10-09
Wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu 2015-10-09
Druk ulotek oraz naklejek samoprzylepnych, podkładek pod myszki na potrzeby Projektu 2015-10-05
Przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej Projektu - 1 artykuł w mediach 2015-09-29
Usługi cateringowe dla uczestników konferencji prasowej 2015-09-29
Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w tym platformy e-learningowej 2015-09-29
Zakup wraz z dostawą biomasy 2015-09-17
Przeprowadzenie szkoleń miękkich dla 4 osób 2015-06-09
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 2 osób na Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 2015-06-09
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kelner Barman dla 2 osób 2015-06-09
Remont budynku MODRZEW w Zespole Dworsko Parkowym w Hadlach Szklarskich 2015-06-09
Opracowanie ekspertyz stanu drogi 2014-12-01
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagórze 2014-11-26
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowośći Zagórze 2014-11-03
Zakup wyświetlacza kolorowego zewnętrznego 2014-10-30
Zakup wraz z dostawą oraz rozładunkiem biomasy do Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim 2014-10-27
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2014-10-16
Przeprowadzenie szkoleń - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski 2014-09-10
Usługi cateringowe dla uczestników konferencji prasowej - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowem w gminie Jawornik Polski 2014-09-05
Zamieszczenie 4 artykułów w mediach - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawoernik Polski 2014-09-04
Zaku kolorowego wyświetlacza zewnetrznego z własną panięcią - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski 2014-09-03
Wykonanie tablic informacyjnych - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski 2014-09-02
Promocja projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski 2014-09-01


  Ilość odwiedzin: 106170