Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowość: Hucisko Jawornickie
 

OBWIESZCZENIE


 więcej >>>

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowość: Widaczów
 

OBWIESZCZENIE


 więcej >>>

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowości: Jawornik Polski i Jaworn
 

OBWIESZCZENIE


Wój ... więcej >>>

Obwieszczenie
 

O B W I E S Z C Z E N I E


 więcej >>>

Obwieszczenie
 

O B W I E S Z C Z E N I E


 więcej >>>

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej Sn+nn 15 kV+0,4 KV,...
 

Jawornik Polski, dn. 2017.02.08

RRG.6730.2.P.2017 ... więcej >>>

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ...
 

Jawornik Polski, dn. 2017.02.09

RRG.6730.44.P.2016.20 ... więcej >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV...
 

Jawornik Polski, dn. 2017.03.07


 więcej >>>

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ...
 

Jawornik Polski, dn. 2017.03.07

RRG.6730.44.P.2016.20 ... więcej >>>

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oczyszczalni ...
Treść decyzji znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15 kV, budowa słupowej stacji transformator
Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie i zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Zagospodarowanie odwiertów Siedleczka ...
Treść obwieszczenia w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa połączenia pomiędzy linią 15 kV Dynów - Jawornik Polski, odgałęzienie Manasterz 10 i linią 1
Obwieszczenie Wójta Gminy Markowa o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa połączenia pomiędzy linią 15 kV Dynów - ... więcej >>>
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Remont i przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej ...

Treść w załączniku.

...
 więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Markowa o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa połączenia pomiędzy linią 15kV Dynów - Jawornik Polski ...
Obwieszczenie znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN w celu powiązania linii 15kV Dynów - Jawornik Polski ...
Obwieszczenie w załaczniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN w celu powiązania linii 15kV Dynów - Jawornik Polski ...
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN ...
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Hadle Szklarskie ...
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ...
Obwieszczenie w załączniku ... więcej >>>
O Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ...
Obwieszczeni w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ...
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 04.09.2018
Obwieszczenie w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - kanalizacja Widaczów
Obwieszczeni w załaczniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.12.2018r o zebranych
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.12.2018r Dokument w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 02.01.2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Obwieszczenie wraz z decyzją znajdują się w załącznikach. ... więcej >>>
Zawiadomienie Wójta Gminy Dubiecko o wszczęciu postępowania o ustaleniu ...
Zawiadomienie znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wszczęciu postępowania ...
Obwieszczenie znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 18.01.2019r
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 18.01.2019r znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zakończeniu postępowania
obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zakończeniu postępowania ... więcej >>>
zawiadomienie Wójta Gminy Dubiecko z dnia 18.02.2019
Zawiadomienie Wójta Gminy Dubiecko z dnia 18.02.2019 w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenia znajdują się w załącznikach. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski zdnia 18.04.2019r
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 18.04.2019r znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 15.04.2019r
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 30.04.2019r
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 30.04.2019r w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.05.2019r
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.05.2019r w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.13
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.13 w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.23
  Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.23w załączniku.

...
 więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.28 w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.29
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.29 w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.04
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.04 w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.19
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.19 w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.24
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zakończeniu postępowania administracyjnego ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.07.08
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zakończeniu postępowania administracyjnego nr RRG. 6733.11.2018.2019 z dnia 2019.07.08 ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.07.10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zakończeniu postępowania administracyjnego Nr RRG. 6733.13.2019 z dnia 2019.07.10 ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.07.10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zakończeniu postępowania Nr RRG.6733.14.2019 z dnia 2019.07.10 ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.08.01
Obwieszczenie w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.08.12
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.08.12 o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RRG.6733.17.2019 ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 03.09.2019r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 03.09.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.09.2019r.
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 07.10.2019r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 07.10.2019r w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.02.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.02.2020 r. w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 17.02.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 17.02.2020 r. w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 13.03.2020 r
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 13.03.2020 r w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 23.03.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 23.03.2020 w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 25.03.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji z dnia 25.03.2020 r. w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji z dnia 10.04.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji z dnia 10.04.2020 r. w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji z dnia 20.04.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji z dnia 20.04.2020 r. w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 14.04.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji z dnia 14.04.2020 r. w załączniku ... więcej >>>
Obwieszczenie - treść odpowiedzi SKO w Przemyślu skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na skargę Pani Kazimiery Solarz
Treść znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji nr RRG.6733
Obwieszczenie znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr sp. RRG.6733.7.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr sp. RRG.6733.7.2020 znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr RRG. 6733.9.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr RRG. 6733.9.2020 w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy nr RRG. 6733.10.2020 z dnia 2020.06.03
Obwieszczenie Wójta Gminy nr RRG. 6733.10.2020 z dnia 2020.06.03 znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr RRG. 6733.8.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr RRG. 6733.8.2020 znajduje się w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski nr RRG. 6733.10.2020
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr RRG. 6733.10.2020
W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski Nr RRG. 6733.10.2020 ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 30.06.2020r o wydaniu d...
W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 30.06.2020r o wydaniu decyzji ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.07.2020 r
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.07.2020 r o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2020.08.06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski nr RRG.6733.11.2020 z dnia 2020.08.06 ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2020.08.25
Obwieszczenie w załączniku. ... więcej >>>
Obwieszczenie Wojta Gminy Jawornik Polski z dnia 15.10.2020
Obwieszczenie Wojta Gminy Jawornik Polski z dnia 15.10.2020 ... więcej >>>
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2021.02.19
  Ilość odwiedzin: 108609